همایش بزرگداشت مقام علمی و عرفانی علامه ملامحمدتقی مجلسی برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، پنجمین همایش از سلسله همایش‌های آیت نور با عنوان تشیع و عرفان (بزرگداشت مقام علمی و عرفانی علامه ملامحمدتقی مجلسی) برگزار می‌شود.

محورهای ارسال مقاله:
مکتب رجالی علامه مجلسی اول
روش فقه الحدیث علامه مجلسی اول
تاریخ حدیث شیعه در عصر صفویه
تأثیرات مجلسی اول بر آرا حدیثی و اعتقادی شیعه
تحلیل مکاشفات عرفانی ملامحمدتقی مجلسی
مکتب عرفانی مجلسی اول
عرفان ناب شیعی در عصر صفویه
عارفان بزرگ در اندیشه مجلسی اول
شروح عرفانی احادیث در آثار ملامحمدتقی مجلسی
وحدت وجود در آثار ملامحمد تقی مجلسی
انسان کامل در اندیشه ملامحمدتقی مجلسی

مهلت ارسال: نیمه شوال المکرم ۱۴۴۱
ایمیل: ayatnoor@Towhid.Org
تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۵۶۷۲۸۴۵