انجمن علمی فلسفه غرب دانشگاه اصفهان با همکاری خانه حکمت اصفهان نشست مجازی «ایمان یا تعقل؟ در پی راهی جدید» را برگزار می‌کند.

به گزارش شیعه پرس، انجمن علمی فلسفه غرب دانشگاه اصفهان با همکاری خانه حکمت اصفهان نشست مجازی «ایمان یا تعقل؟ در پی راهی جدید» را برگزار می‌کند.

این نشست با ارائه وحید سهرابی فر عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب، پنجشنبه ۱ خرداد از ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

نشست فوق از صفحه اینستاگرام خانه حکمت اصفهان پخش می‌شود.