نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین به وزارتخانه های تحت امر خود دستور داد تا فرایند توقف اجرای توافقنامه های مشترک این تشکیلات با رژیم صهیونیستی و آمریکا را سریعتر آغاز کنند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از القدس العربی، «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین دستور قطع رابطه میان این تشکیلات و رژیم صهیونیستی از یک سوی و ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین به وزارتخانه های تحت امر خود دستور داد تا فرایند توقف اجرای توافقنامه های مشترک این تشکیلات با رژیم صهیونیستی و آمریکا را سریعتر آغاز کنند.

اشتیه این اقدام را در واکنش به تلاش صهیونیستها برای الحاق کرانه باختری انجام داد و گفت: الحاق کرانه باختری به اراضی تحت اشغال اسرائیل نقض صریح قوانین و قطعنامه های بین المللی محسوب می شود.