عبدالملک الحوثی در سخنانی مشکل با دشمن اسرائیلی را تنها محدود به اشغال جغرافیایی فلسطین ندانست.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی گفت که مشکل با دشمن اسرائیلی تنها به اشغال جغرافیایی فلسطین توسط این رژیم غاصب محدود نیست.

عبدالملک الحوثی اظهار داشت: روز قدس ایجاد شد تا میزان مسئولیت امت درباره عظمت مقدسات اسلامی یادآوری گردد. مقدسات از ارکانی است که امت گرد آن می چرخد.

رهبر انصارالله یمن افزود: دشمن اسرائیلی خطری برای کل امت است و خطرات آن محدود به ابعاد نظامی و امنیتی نیست.

تکمیل می شود…