برهم صالح رئیس جمهور عراق و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش شیعه پرس، برهم صالح رئیس جمهور عراق و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در تماسی تلفنی رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این گفتگوی تلفنی که از سوی رئیس جمهور عراق انجام گرفت بر روابط دوستانه و راهکارهای تقویت آن تاکید کردند.