عضو جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین در سخنانی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران پیشگام حمایت از مسأله فلسطین است.

به گزارش شیعه پرس به نقل از فلسطین الیوم، «محمد حمید» عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس تأکید کرد: در حال حاضر محور مقاومت از فلسطین و مقدسات آن حمایت می کند و جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسأله فلسطین پیشگام است.

بر اساس این گزارش، وی همچنین تصریح کرد: روز جهانی قدس روزی است که در آن وظیفه و مسئولیت کشورهای جهان عرب و جهان اسلام در قبال فلسطین به آنها یادآوری می شود.

محمد حمید در ادامه یادآور شد: رژیم های عربی تمام توان خود را بر روی عادی سازی روابط صهیونیستها متمرکز کرده اند.