صدها نفر از ساکنان استان دیالی عراق امروز جمعه روز قدس را گرامی داشتند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المعلومه، صدها نفر از ساکنان استان دیالی عراق امروز جمعه روز قدس را گرامی داشتند.

سلیم کاظم یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات اعلام کرد: روز قدس به مثابه ابراز احساسات کل مسلمانان برای آزادی شهری است که اشغالگران اسرائیلی آنرا غصب کرده اند. راهپیمایی روز قدس بیان زنده ای از احساسات کل آزادگان دنیاست.

جبار المعموری از برگزار کنندگان راهپیمایی روز قدس در دیالی هم گفت: آزادی قدس مسئولیتی بر دوش ملت های عربی و اسلامی است.

وی تاکید کرد: روز قدس تداوم دارد و به مثابه پیام آزادگان دنیاست مبنی بر اینکه حق فلسطین بازپس گرفته خواهد شد.

این رسانه عراقی همچنین از برگزاری راهپیمایی روز قدس در حمایت از ملت فلسطین در بغداد هم خبر داد.