دوازدهمین پیش‌نشست علمی همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا با موضوع «مدیریت فضای خانواده در شرایط کرونا با رویکرد روانشناختی تربیتی» برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، دوازدهمین پیش‌نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران؛ به کوشش پژوهشکده دانشنامه‌نگاری؛ با موضوع: «مدیریت فضای خانواده در شرایط کرونا با رویکرد روانشناختی تربیتی» در روز شنبه ۳ خردادماه ۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می‌شود.

سخنرانان نشست عبارتند از:

فرزانه یزدانی دانشیار دانشکده علوم سلامت و زندگی دانشگاه آکسفورد؛ با موضوع: «بررسی دوره ایزوله کردن و فاصله‌گذاری بر روی جنبه‌های مختلف احساس نیک‌بودی».

اطهره نژادی دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت؛ با موضوع: «تحلیل نقش مؤلفه‌های تاب‌آوری اجتماعی بر کاهش اثرات و پیامدهای کرونا بر زنان».

این نشست به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای شرکت و دسترسی به جلسه مجازی فقط در ساعت برگزاری جلسه می‌توانند از طریق لینک در این جلسه مجازی شرکت کنند.