منابع خبری از کشته شدن یکی از فرماندهان نظامی عالی رتبه دولت دست نشانده سعودی در استان ابین در جریان درگیری با نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن خبر دادند.

به گزارش شیعه پرس، روسیاالیوم به نقل از خبرنگار خود در یمن از کشته شدن یکی از فرماندهان نظامی ارشد وابسته به دولت دست نشانده عربستان در یمن در استان ابین خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ سرتیپ محمد صالح العقیلی فرمانده تیپ ۱۵۳ نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی در جریان درگیری با نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن در استان ابین کشته شده است.

العقیلی از فرماندهان بارز نظامی دولت دست نشانده سعودی در یمن محسوب می شد.