مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از لغو تمدید معافیت های تحریمی آمریکا درباره همکاری های صلح آمیز با ایران، این اقدام را موجب دشوار شدن نظارت بر برنامه هسته ای تهران اعلام کرد.

به گزارش شیعه پرس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه از اقدام آمریکا در لغو معافیت‌های تحریمی در حوزه همکاری‌های صلح آمیز هسته‌ای با ایران انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، «جوزف بوریل» برجام را بهترین و تنهاترین روش برای حصول اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرد و گفت: من به همین دلیل از تصمیم آمریکا برای لغنو تمدید معافیت‌های تحریمی مربوط به طرح‌های هسته‌ای مرتبط با برجام ابراز تأسف می‌کنم.

وی در عین حال افزود که این اقدام حصول اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران را برای جامعه بین‌المللی دشوارتر می‌کند.