کنفرانس بین‌المللی عدالت اجتماعی ژوئن ۲۰۲۲ در رم- ایتالیا برگزار می‌شود.

 کنفرانس بین‌المللی عدالت اجتماعی در روزهای ۳ و ۴ ژوئن ۲۰۲۲ در رم- ایتالیا برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل مردم شناسی، زبانشناسی کاربردی، جرم شناسی و آسیب شناسی، شرح حال، اخلاق، مطالعات قومی مطالعات خانوادگی، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، تاریخ و فلسفه علوم، خط مشی و خدمات بهداشتی، علوم اطلاعات، قانون، علوم سیاسی روانشناسی، مطالعات اجتماعی، جامعه شناسی و مطالعات زنان است.

علاقمندان به موضوع کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۶/rome/ICSJ/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۸ مه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/social-justice-conference-in-june-۲۰۲۲-in-rome مراجعه گردد.