رییس پلیس راهور تهران گفت: افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی به عنوان یک راهکار جهت کاهش کشته های سوانح ترافیکی است.

به گزارش پرس شیعه، سردار حسینی در سمینار بررسی بازدارندگی افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی که در دانشکده راهور برگزار شد، با اشاره به مرگ ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر در تصادفات رانندگی سال گذشته افزود: اولیت داشتن تفکر پیشگیرانه نسبت به رویکرد مقابله ای افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی امری اصولی و پذیرفته شده است اما در کنار این امر یکی از بازوهای پیشگیری از وقوع تخلف افزایش هزینه تخلف است.

وی در پاسخ به اظهار نظر برخی مدعوین که افزایش جرایم را با در نظر گرفتن زیرساخت های فرهنگی موجود نامناسب ارزیابی می کردند، گفت: قیاس میان دولتهای پیشرو در عرصه فرهنگ و ترافیک با زیرساخت های فرهنگی مناسب به تنهایی نمی تواند محل مقایسه واقع شود. در دولتهای یاد شده نیز میزان جرایم به شکل قابل ملاحظه ای بالا بوده و همین جنبه بازدارندگی در اصلاح فرهنگ ترافیک نقش عمده ایفا کرده است.

رئیس پلیس راهور تهران با بیان این که رفتارهای غلط ترافیکی نهادینه شده اند تاکید کرد: آموزش های لازم ارائه شده است اما به برای نهادینه ساختن این آموزه ها نیازمند پشتوانه قانونی قدرتمند هستیم.

وی با بیان این که نمی توان از متخلف رفع مسئولیت کرد، افزود: باید ضمن ارتقای سایر حوزه های مرتبط با این امور به ارتقای ابزار لازم برای اعمال قانون نیز توجه داشت.