هفتمین کنگره جهانی مربع تقابل سپتامبر ۲۰۲۰ در لون- بلژیک برگزار می‌شود.

 هفتمین کنگره جهانی مربع تقابل [۱] در روزهای ۱۶- ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ در لون- بلژیک برگزار می‌شود.

این هفتمین کنگره جهانی است که پس از کنگره موفق قبلی در مونترو سوئیس ۲۰۰۷ برگزار می‌شود. این یک رویداد میان رشته‌ای است که فیلسوفان، ریاضیدانان، نشانه شناسان، متکلمان، شناخت شناسان، هنرمندان و دانشمندان رایانه را گرد هم می‌آورد. در منطق فلسفی، میدان تقابل نمودارهایی است که نشان دهنده روابط بین چهار گزاره اساسی است و منشأ آن هم به ارسطو بازمی‌گردد.

علاقمندان به موضوع کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود، در این رویداد جهانی مشارکت داشته باشند. جهت ارسال آثار به آدرس ایمیل leuven۲۰۲۰@square-of-opposition.org مراجعه گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.square-of-opposition.org/square۲۰۲۰ مراجعه گردد.

مربع تقابل نموداری به شکل مربع است که نمایان‌ساز روابط منطقی (موسوم به تقابل‌ها) بین چهار گونه گزاره حملی است.


[۱] square of opposition