همسر خبرنگار زندانی فلسطینی ، خبرانتقال محمد القیق به بیمارستانی فلسطینی در شهر قدس اشغالی برای درمان را تکذیب کرد و این خبر را ساخته صهیونیست ها دانست.

به گزارش پرس شیعه، فیحاء شلش  همسر محمد القیق در کنفرانس مطبوعاتی گفت: سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی شایعات بدون پایه و نادرست را برای پایان دادن به فعالیتهای همبستگی با محمد رواج میدهد.

وی با درخواست بی توجهی به شایعات و ادامه حمایت از همسرش افزود: پیشنهاد انتقال محمد به بیمارستان که با مخالفت شدید همسرش مواجه شده ، دارای مشکلاتی است.

وی یادآور شد محمد القیق خواهان سقف زمانی برای پایان بازداشت اداری خود است و اینکه در این مدت در یک بیمارستان فلسطینی درمان شود.
وی افزود: اشغالگران صهیونیستی با تعیین سقف پایانی برای بازداشت اداری مخالف هستند که این مساله موجب نگرانی محمد از احتمال تمدید بازداشت خود پس از اتمام درمانش شده و با این پیشنهاد مخالفت کرده است.

هیات رسیدگی به امور اسرا و آزادگان روز شنبه پیش بینی کرد طی ۲۴ ساعت با دادستانی نظامی اسرائیل به توافق برسند تا بازداشت اداری محمد القیق تمدید نشود.

این هیات در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: این توافق مبتنی بر آزادی القیق و تکمیل درمان وی در بیمارستان المقاصد در قدس اشغالی است.

شهروندان اردنی نیز جشنواره ای با حضور صدها سیاستمدار و احزاب مختلف برای همبستگی با محمد القیق برگزار کردند که از ۸۹ روز پیش در اعتراض به ادامه بازداشت اداری خود دست به اعتصاب غذا زده است.

شایان ذکر است القیق از اهالی شهر دورا در الخلیل که از روز اول بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد، تاکید کرده است که تا آزادی کامل به آن ادامه می دهد.

گفتنی است وی هیچ نوع داروی تقویتی دریافت نکرده و فقط آب می نوشد.

القیق متولد ۲۱ آوریل ۱۹۸۲ از فعالان اسلام گرا دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته پژوهش های عربی معاصر از دانشگاه “بیرزیت” و رئیس شورای دانشجویان آن دانشگاه درسالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بوده است.

وی قبل از دستگیری در خانه اش در شهر “رام الله” در روز اواخر سال ۲۰۱۵ خبرنگار شبکه تلویزیونی ماهواره ای “المجد” بود.