کنگره بین‌المللی دانشگاه اولودا، بورسا ترکیه با عنوان آموزش، فرهنگ و زندگی اکتبر ۲۰۲۰ برگزار می‌شود.

کنگره بین‌المللی دانشگاه اولودا، بورسا ترکیه با عنوان آموزش، فرهنگ و زندگی در روزهای ۲۲- ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ برگزار می‌شود.

این کنگره بنا دارد نشان دهد فلسفه اهمیت خود را در متن وقایع امروز حفظ می‌کند و همینطور هدف آن است تا زمینه‌ای برای تفکر در مورد راه‌هایی که فلسفه و فیلسوف باید با مشکلات فعلی جهان مقابله کند فراهم کند و به این فکر کند که چه آموزش و یا فرهنگ و زندگی مشترک دارد.

ایجاد دیدگاه گسترده‌ای از مشکلات ناشی از ملاحظات عمدتاً ایدئولوژیک مربوط به این مفاهیم و ارائه راه حل‌های ممکن برای این مشکلات از دیگر اهداف برگزاری کنفرانس است.

علاقمندان در صورت تمایل می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل philosophy۶@uludag.edu.tr در این کنفرانس مشارکت نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.philosophy۶.com/fa/prefece-۱/ مراجعه گردد.