قم – یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی عقل در مقابل شرع و دین قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: شرع صراط و راه و عقل نیز چراخ هدایت است.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار پرفسور الیور شاربروت، رئیس مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه منچس‌تر انگلستان که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، ضمن خیر مقدم به حضور میهمانان تصریح کرد: خداوند متعال انسان را بدون چراغ خلق نکرده و عقل تنها چراغی است که انسان می‌تواند به وسیله آن راه را تشخیص دهد.

وی با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی عقل در مقابل شرع و دین قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: شرع صراط و راه و عقل نیز چراخ هدایت است؛ در این میان عقل راه را می‌بیند و تشخیص می‌دهد، نه اینکه بخواهد راه سعادت آدمی را مهندسی نماید.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه قبل از خلقت انسان، خداوند متعال راه را ترسیم نموده است، گفت: انبیاء راه و شریعت را به آدمی نشاده داده‌اند، انسان با عقل خدادادی، این راه را به درستی تشخیص می‌دهد.

آیت الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه عقل در مقابل شرع نیست، بلکه در مقابل نقل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، اذعان داشت: عقل و نقل همواره برای تشخیص و پیمودن راه با یکدیگر هماهنگ هستند.

وی با بیان اینکه فکر غالب بر اروپا و جهان غرب فکر حسی است، یادآور شد: حداکثر معرفت متفکران غیر دینی بر مبانی ریاضیات و تجربی استوار است، چون ایشان دسترسی به معارف بالاتری ندارند از ریاضیات به عنوان ملکه علوم یاد کرده، که دانش را مبنای معرفت‌های خود قرار می‌دهند.

این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه متأسفانه آسمان و زمین برای غالب افرادی که بر روی کره زمین زندگی می‌کنند، تلالو تمام هستی است، اظهار داشت: در اندیشه این افراد زمین و آسمان را می‌توان به دنیای کرم درون حبه گندم تشبیه نمود که فضای خلقت را محدود به مخلوقات دنیایی نموده‌اند.

وی تصریح کرد: اگر انسان با زندگی در فضای عقل، از فضای محدود دنیایی خارج شود، از ابدیت برخوردار خواهد شد، در این مسیر بر اینکه انسان مرگ را می‌میراند نه اینکه مرگ انسان را بمیراند توجه بیشتری خواهد داشت.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه عقلی که در مکتب تشیع در آن حمایت می‌شود، می‌کوشد حرف خدا را آنگونه که هست بفهمد، ابراز داشت: انسان در مصاف با مرگ فاتح بوده، مرگ را می‌میراند و از پوست بیرون آمده به ابد خواهد پیوست.

وی با اشاره به آیه «کل نفس ذائقه الموت»، تصریح کرد: هرکسی طعم مرگ را می‌چشد و انسان مرگ را با چشیدن هضم می‌کند نه اینکه مرگ انسان را در خود هضم نماید.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه موضوع ابدی، ره توشه ابدی می‌طلبد، خاطرنشان کرد: در عقل قرآنی، مرگ پلی بیش نیست و انسان با گذشتن از آن به ابدیت ملحق شود. انسان مورد نظر دین سعی می‌کند در جهان طوری زندگی کند که نه به بیراهه رود و نه راه کسی را ببندد.

آیت الله جوادی آملی در پایان گفت: جهان بینی مکتب تشیع معتقد است، راهنما باید کسی باشد که از گذشته، حال و آینده آگاهی معصومانه داشته جهان را خوب بداند و در مسیر از خطای علمی معصوم باشد.