کنفرانس بین‌المللی جامعه و فلسفه ژانویه ۲۰۲۲ در توکیو- ژاپن برگزار می‌شود.

کنفرانس بین‌المللی جامعه و فلسفه در روزهای ۷ و ۸ ژانویه ۲۰۲۲ در توکیو- ژاپن برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل تأثیرات جهانی شدن، انجمن آنلاین یا جامعه آنلاین، اخلاق در انجمن یا جامعه آنلاین، تحقیق خانواده، کار اجتماعی در جامعه مدرن، تحقیق کودکان، تحقیقات اجتماعی یا علوم اجتماعی، سیاست اجتماعی و قانون اجتماعی، مراقبت یا تحقیق برای روانشناسی اجتماعی سالمندان و فناوری یا جرم شناسی در جامعه یا جامعه آنلاین است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۱/tokyo/ICSP/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/society-and-philosophy-conference-in-january-۲۰۲۲-in-tokyo مراجعه گردد.