انتخابات ریاست جمهوری در کشور آفریقایی نیجر در حالی برگزار می شود که از بیم حملات تروریستی گروه های افراطی تدابیر امنیتی افزایش یافته است.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از بی بی سی، مردم نیجر امروز یکشنبه برای حضور در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به پای صندوق های رای می روند.

این در حالیست که «محمدو ایسوفو» رئیس جمهوری فعلی نیجر انتظار تمدید دوباره زمامداری خود را بر این کشور فقیر آفریقای غربی دارد.

جالب آنکه، اصلی ترین رقیب وی «حما امدو» در حال حاضر به اتهام قاچاق کودک در حبس به سر می برد حال آنکه وی به شدت این اتهام را رد می کند.

انتخابات نیجر به دلیل رد و بدل شدن تهمت های مشابه بین رقبا و همچنین عدم تفاهم بر سر اسناد هویتی رای دهندگان با مشکلاتی مواجه بوده است.

به گفته مقامات نیجر، تنها ۱.۵ میلیون نفر از افراد فاقد اسناد هویتی آن هم به قید ضمانت شهود مجاز به شرکت در انتخابات هستند که این امر مورد انتقاد رهبران اپوزیسیون واقع شده است.

مراکز اخذ رای قرار است کار خود را از ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز کنند. در این میان، تدابیر امنیتی از بیم حمله گروه های تروریستی که در کشورهای همسایه نظیر نیجریه، مالی و لیبی مستقر هستند، افزایش یافته است.