کنفرانس بین‌المللی بلاغت، استدلال، نظریه و فلسفه اوت ۲۰۲۰ در نیویورک، ایالات متحده برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، کنفرانس بین‌المللی بلاغت، استدلال، نظریه و فلسفه در روزهای ۱۰ و ۱۱ اوت ۲۰۲۰ در نیویورک، ایالات متحده برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل مواردی چون نظریه استدلال، استدلال، ارتباط و فلاکت، استدلال: تحلیل و اصول،، مفاهیم مهم در نظریه استدلال، تحلیل گفتمان، بررسی استدلال در متن، استراتژی اکتشافی در گفتارها، تعامل زبان و اجتماع، علوم زبانی و ادبیات خارجی، منطق و مطالعه استدلال، ترغیب و بلاغت، فلسفه و بلاغت، چشم انداز پراگما-دیالکتیکی، نظریه پراگما-دیالکتیکی استدلال، استدلال و اثربخشی در گفتمان استدلالی، بازسازی گفتمان استدلالی، بلاغت، نظریه استدلال و فلسفه، تحلیل بلاغت در چارچوب دیالکتیکی، اعمال گفتار در بحث‌های استدلال، اعمال گفتاری استدلال، ارتباط گفتار، نظریه استدلال و بلاغت، مانور استراتژیک در گفتمان استدلالی، نظریه سیستماتیک استدلال، موضوعات نظری در نظریه استدلال و… است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۸/new-york/ICRATP/sponsorship نمایند.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/rhetoric-argumentation-theory-and-philosophy-conference-in-august-۲۰۲۰-in-new-york مراجعه گردد.