چهارمین همایش نوآوری و اجتهاد از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، فردا دوشنبه نهم تیرماه برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، چهارمین همایش نوآوری و اجتهاد از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، فردا دوشنبه نهم تیرماه برگزار می شود.

این همایش با عنوان «تربیت و تعلیم» با توجه به اهمیت این مقوله در اندیشه امام خمینی (ره) و دغدغه های رهبر انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر هویت اسلامی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

در جریان این ویدئو کنفرانس کسانی که مقاله های خود را به همایش ارسال کرده اند، به بیان مطالب خود می پردازند.

این همایش در ساعت سه بعد از ظهر برگزار می شود و در جریان آن دکتر ایاد ارناووطی از عراق درباره ویژگی های نظام تربیتی اسلامی و دکتر احمد ماجد از لبنان درباره روند تاریخی تربیت و تعلیم در جهان اسلام و جهان عرب و دکتر علی ابوالخیر از مصر درباره برنامه تربیتی و تعلیمی در اندیشه رهبر معظم انقلاب به سخنرانی می پردازند.

شایان ذکر است که این همایش از سوی موسسه معارف لبنان و با همکاری برخی موسسات دیگر از جمله دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری برگزار می شود.