نشست فرهنگ ایرانی در مواجهه با فرهنگ تکنولوژیک معاصر و رابطه جنسیت با فناوری در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، سومین نشست از مجموعه نشست‌های «گروه مطالعات علم و فناوری» پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سه‌شنبه دهم تیرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل سالن جلسات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

در این نشست محمدعلی روزبهانی سخنرانی خود را با عنوان فرهنگ ایرانی در مواجهه با فرهنگ تکنولوژیک معاصر و هما یزدانی سخنرانی خود را با عنوان رابطه جنسیت با فناوری ارائه خواهند داد.

این نشست از طریق اینستاگرام پژوهشکده به آدرس www.instagram.com/iscs.ac.ir۶ و همچنین سایت پژوهشکده www.iscs.ac.ir به صورت زنده پخش خواهد شد.

گروه مطالعات علم و فناوری پژوهشکده از زمستان سال ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده و تلاش دارد درباره مبانی نظری و فرهنگی و اجتماعی علم و فناوری پژوهش کند. مجموعه نشست‌های «گروه مطالعات علم و فناوری» سه‌شنبه‌های هر هفته برگزار خواهد شد.