منابع خبری از آزادی سه خبرنگار خبرگزاری آناتولی ترکیه توسط گروه پ ک ک خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از حریت دیلی، سه خبرنگار خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه که هفته گذشته در جنوب شرق استان ماردین این کشور توسط گروه پ ک ک ربوده شده بودند آزاد شدند.

این افراد شامل یک گزارشگر، یک عکاس و یک فیلمبردار بودند و سرگرم تهیه گزارش از مناطق درگیری بین ارتش ترکیه و نیروهای پ ک ک بودند.