یکی از نمایندگان پارلمان لبنان به طمع ورزی های رژیم صهیونیستی به منابع نفت و گاز لبنان اشاره کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از النشره، ایوب حمید عضو فراکسیون آزادی و توسعه در پارلمان لبنان گفت: طمع ورزی های اسرائیل در آبهای لبنان و اراضی و منابع آن و تجاوزات مکرر و نقض کننده معاهدات بین المللی، ادامه دارد و متوقف نشده است.

وی با اشاره به سوء استفاده صهیونیستها از شرایط کنونی لبنان و جهان عرب اعلام کرد: در حالی که دنیا سرگرم ویروس کشنده کروناست، اسرائیل فرصت را برای سیطره بر منابع نفت و گاز در آبهای ما مناسب می بیند.

نماینده پارلمان لبنان بیان کرد: لبنان بی خیال موضوع نخواهد شد و موضع قاطعی درقبال حفظ منابع نفت و گاز خود اتخاذ می کند.

گفتنی است که کابینه رژیم صهیونیستی روز گذشته با اکتشاف گاز در بلوک «إلون دی» (بلوک ۷۲ سابق) در مجاورت با بلوک۹ لبنان موافقت کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند موجب نزاع با لبنان شود.

این در حالی است که لبنان اعلام کرده است که اکتشاف گاز در بلوک شماره۹ در آب‌های منطقه‌ای لبنان اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شود.

شرکت توتال فرانسه عملیات اکتشاف را به نفع دولت لبنان انجام خواهد داد. این شرکت برای تکمیل اکتشاف گاز در بلوک۹ تا اواخر مه ۲۰۲۱ زمان نیاز دارد.