یکی از اعضای مجلس مشورتی عربستان سعودی با اظهار نگرانی درباره روند فزاینده مهاجرت جمعیت این کشور به خارج، خواستار جلوگیری از این پدیده شد.

به گزارش پرس شیعه،” صدقه فاضل” خواستار بررسی علت بروز پدیده افزایش تمایل عربستانی ها به اقامت دائمی در خارج از کشور شد و آن را تهدید امنیتی یا معضل اجتماعی معرفی کرد.

فاضل در گفتگو با روزنامه الحیات گفت اقامت حدود یک میلیون تبعه عربستان سعودی در خارج از کشور در واقع پنج درصد جمعیت عربستان سعودی- در یک دوره کوتاه – است، نشان دهنده نقص در عملکرد مسئولان و دستگاه های مسئول است و باید پیش از اینکه این مشکل تشدید شود درباره آن تحقیق صورت گیرد.

وی بیان کرد: وزارت امورخارجه باید به طور همه جانبه درباره شمار زیادی اتباع عربستان که به طور دائم یا نیمه دائم در برخی کشورهای همجوار اقامت دارند تحقیق کند و سیاست مناسبی در این باره و در جهت منافع ملی کشور اتخاذ کند.

این عضو مجلس مشورتی عربستان گفت: به نسبت جمعیت ۱۸ میلیونی عربستان سعودی شمار افراد مقیم در خارج در حال افزایش است و اطلاعات کافی درباره شرایط زندگی و علت مهاجرت آنها نیز در دست نیست.

عربستان سعودی درسایه سیاست های سلطه طلبانه و انحصاری خاندان سعود با مشکلاتی از جمله اختلاف افکنی وهابیون میان تسنن و تشیع، وضعیت نابسامان زنان، نبود آزادی های مدنی و سیاسی و معضلاتی مانند مسکن، بیکاری، بهداشت،‌ آموزش و خدمات اجتماعی مواجه است.

همچنین به دنبال تجاوز سعودی ها به یمن و تحمیل بودجه هنگفت این تجاوز به بودجه عربستان، این کشور با مشکلات بیشتری روبرو شده است.