مفتی جعفری لبنان در واکنش به تصمیم حکومت آل سعود در خصوص توقف کمک های تسلیحاتی به ارتش لبنان گفت: لبنان با مقاومت و مشارکت ارتش و بدون کمک دیگران، توانست رژیم صهیونیستی را شکست دهد و اکنون نیز درزمینه تامین تسلیحات راه های تضمین شده و بدون هزینه وجود دارد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از پایگاه اینترنتی لبنانی النشره، شیخ احمد قبلان خاطرنشان کرد، باید برای تقویت روابط کشورهای عربی و نه قطع آن تلاش کرد و از کسی خواسته نشده است که ارتش لبنان را مسلح کند بلکه از همه خواسته می شود دوست وفادار لبنان باشند.

وی افزود: این که ارتش لبنان چگونه مسلح خواهد شد مهم نیست زیرا راه هایی تضمین شده برای تأمین تسلیحات ارتش بدون پرداخت هزینه سیاسی وجود دارد. مهم این است که در شرایطی که منطقه به سمت جنگی گسترده پیش می رود که در آن تفاوتی بین دمشق و بغداد و ریاض و بقیه پایتخت ها وجود ندارد، عرب ها چه موضعی اتخاذ می کنند.
شیخ قبلان تصریح کرد، همه باید بدانند که لبنان با قطعنامه شورای امنیت یا مصوبه اتحادیه عرب، اسرائیل را شکست نداد، بلکه با مقاومت خود و مشارکت ارتش و ملت خود و بدون کمک نظامی و منّت دیگران این کار را انجام داد. لبنان اکنون قویتر و بزرگتر از آن است که فروبپاشد.

وی گفت: نگرانی از بابت مزدورانی است که همواره به لبنان خنجر زده اند. لبنان کشوری عربی است ولی در زمانی که در اشغال بود بیشتر کشورهای عربی آن را به حال خود رها کردند بنابراین کسی نمی تواند به نام عرب بودن لبنان را زمین بزند.
مفتی جعفری لبنان از موضع ملی گرایانه جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان، قدردانی و خاطرنشان کرد، او در برابر کسانی که ثبات لبنان را به بازی گرفته اند از این کشور حمایت کرد.
قبلان تاکید کرد، آنچه که در منطقه می گذرد به زیان عرب ها و به نفع اسرائیل است. آیا زمان آن نرسیده است که شورای همکاری خلیج فارس با از دست ندادن لبنان، گامی در جهت منافع عرب ها بردارد؟