کنفرانس بین المللی مطالعات آفریقا و فلسفه ژوئیه ۲۰۲۰ در بالی، اندونزی می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، کنفرانس بین المللی مطالعات آفریقا و فلسفه در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰ در بالی، اندونزی می‌شود.

محور موضوعات شامل آفریقای جهانی، محیط زیست و حفاظت از آفریقا، صلح و امنیت در آفریقا، فلسفه آفریقایی، نظریه پردازی آفریقا، تحصیلات، قومیت، نژاد و ملیت، پناهندگان و مرزها، موزه‌ها، آثار باستانی و میراث فرهنگی نامشهود تاریخ و باستان شناسی در آفریقا، مردم شناسی و مطالعه آفریقا، عملکرد، موسیقی و هنرهای تجسمی، شکل جهانی سازی رسانه‌ها، فرهنگ و تاریخ مردمی آفریقا، دین و معنویت، اقتصاد، اقتصاد سیاسی و کارآفرینی، مهاجرت، حمل و نقل و جهانی سازی، احزاب، سیاست و انتخابات، ادبیات، سلامتی و بهبودی، زنان و… می شود.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۷/bali/ICASP/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/african-studies-and-philosophy-conference-in-july-۲۰۲۰-in-bali مراجعه گردد.