کنفرانس بین‌المللی فلسفه خوردن و مصرف مواد غذایی فوریه ۲۰۲۱ در ملبورن، استرالیا برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه خوردن و مصرف مواد غذایی در روزهای ۱ و ۲ فوریه ۲۰۲۱ در ملبورن، استرالیا برگزار می‌شود.

موضوعات این کنفرانس شامل متافیزیک غذا: غذا به عنوان تغذیه، غذا به عنوان طبیعت، غذا به عنوان فرهنگ، غذا به عنوان یک کالای اجتماعی، غذا به عنوان معنویت، غذا به عنوان یک موضوع زیبایی شناختی، معرفت شناسی غذا: خطر مصرف مواد غذایی، مواد غذایی و اعتماد، دلیل عملی مصرف مواد غذایی، غیرارادی و ناخودآگاه، زیبایی شناسی مواد غذایی: غذا به عنوان هنر، اخلاق غذا: مسئولیت‌های خود و دیگران، فضیلت‌های غذایی، فناوری غذایی: مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی، بیوتکنولوژی حیوانات، سیاست غذایی: امنیت غذایی، تجارت جهانی، برچسب زدن و بازاریابی و هویت غذایی می شود.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۷/toronto/ICAP/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/philosophy-of-eating-and-food-consumption-conference-in-february-۲۰۲۱-in-melbourne مراجعه گردد.