کنفرانس بین‌المللی فلسفه چینی و فیلسوفان چینی فوریه ۲۰۲۱ در بانکوک- تایلند برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه چینی و فیلسوفان چینی در روزهای ۴ و ۵ فوریه ۲۰۲۱ در بانکوک- تایلند برگزار می‌شود.

موضوعات این کنفرانس شامل فلسفه باستان چینی: دوره پیدایش و سقوط، کنفوسیوس، دائوئیسم، دوران حکومت ایالات متحده: قانونگرایان، طبیعت گرایان، موهیسم، منطق‌گرایی و…، فلسفه دوران امپریال: هان و مکاتب متفکر، فلسفه دوره امپریالیسم تا اوایل: نئون کنفوسیوس، دوران مدرن، کنفوسیوس جدید، شخصیت‌های بزرگ فلسفی، مفاهیم در فلسفه چینی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/bangkok/ICCPCP/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز  ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰  است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/chinese-philosophy-and-chinese-philosophers-conference-in-february-۲۰۲۱-in-bangkok مراجعه گردد.