کنفرانس بین‌المللی فلسفه و روش‌شناسی اقتصادی فوریه ۲۰۲۱ در بانکوک- تایلند برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه و روش‌شناسی اقتصادی در روزهای ۴ و ۵ فوریه ۲۰۲۱ در بانکوک- تایلند برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل مباحثی چون روش اقتصادی و متدولوژی اقتصادی، مبانی فلسفی اقتصاد، نوشتارهای روش‌شناختی و عملکرد نظریه پردازان اولیه اقتصادی، کمکه‌ای اولیه و تفسیرهای جدید از مباحث سنتی در روش‌شناسی اقتصادی، مباحث سنتی در فلسفه علم، تحولات اخیر در فلسفه علم، مطالعات علمی یا سایر رشته‌های علمی که تأثیر قابل توجهی بر دانش اقتصادی دارد، مطالعاتی که از رویکردهای جامعه شناسی، مطالعات علمی یا رویکرد اقتصادی به موضوعات روش شناختی در مورد اقتصاد می‌پردازند، است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/bangkok/ICPEM/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز  ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰  است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/philosophy-and-economic-methodology-conference-in-february-۲۰۲۱-in-bangkok مراجعه گردد.