رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی دوره حکومت انگلیسی‌ها بر هند را عامل غارت ثروت این کشور عنوان کرد.

به گزارش شیعه پرس، رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه تلویزیونی «ایران» شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: عثمانی‌ها زودتر از صفویه در ترکیه رشد یافتند و علت آن وجود علما و دانشمندان بود. همچنین در سایه اقتدار، امنیت و علم دوستی مسلمانان میزان رشد عثمانی‌ها شدت یافت.

ولایتی افزود: در سال ۸۵۷ هجری قمری مصادف با ۱۴۵۳ میلادی «سلطان محمد فاتح» که مدتی از آغاز حکومت عثمانی‌ها گذشته بود، دروازه قسطنطنیه را گشود و آنجا را فتح کرد و مغول‌ها از سال ۶۱۶ هجری قمری بدون توقف تاختند تا به سرزمین فلسطین رسیدند. آن‌ها خوارزمشاهیان را درنوردیدند، بغداد را تصرف و به سمت شام و فلسطین حرکت کردند تا اینکه در منطقه «عین جالوت» از ممالیک (مملوک‌های مصر) شکست خوردند.

رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: از سال ۱۸۵۷ میلادی حکومت فریب کار و استعمارگر انگلیس بر هند حکومت کرد. حدود ۹۰ سال حکمرانی و عمده ثروت این کشور را غارت کردند.

ولایتی عنوان کرد: در زمان صفویه علم در ایران رونق داشت و در حوزه ریاضی شیخ بهایی سردمدار بود. همچنین در حوزه ریاضیات و نجوم «تقی الدین راصد» و «تقی الدین شامی» از منجمان بنام ایرانی به‌شمار می‌رفتند.