کارگاه تلبس حوزه علمیه استان تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، این گارگاه دو روزه به همت اداره اخلاق معاونت تهذیب حوزه علمیه استان تهران برگزار می شود که زمان ثبت نام برای حضور در این کارگاه ۱۰ اسفندماه است.

این کارگاه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۷ بعد ازظهر در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت تهذیب حوزه علمیه استان تهران، حکم تلبس به طلابی تعلق می گیرد که حداقل پایه پنجمشان کامل باشد که پس از ثبت نام و شرکت در کارگاه تلبس و انجام مصاحبه، حکمشان را دریافت می کنند.