پارلمان یمن پس از دو جلسه بررسی درباره برنامه کابینه پیشنهادی با اکثریت آرا به دولت نجات ملی رأی مثبت داد.

به گزارش پرس شیعه؛ صبح امروز(شنبه) با اکثریت ۱۵۶ رأی به کابینه نجات ملی به نخست وزیری عبدالعزیز بن حبتور رأی مثبت داد.

دولت نجات ملی یمن متشکل از ۴۲ وزیر از جمله ۶ وزیر مشاور، اواخر ماه نوامبر گذشته در مقابل رئیس شورای عالی سیاسی یمن سوگند یاد کرده بود.

صالح بن صماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن دوم اکتبر گذشته عبدالعزیز بن حبتور را مأمور تشکیل کابینه کرده بود.

با توجه به ادامه تجاوز عربستان سعودی به یمن و محاصره اقتصادی این کشور، کابینه مذکور مأموریت های متعدد و بزرگی دارد.