عملیات نصر۲ شب ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ با رمز یازهرا (س) آغاز شد. منطقه عملیات، شمال استان حلب بود و هدف رسیدن به دو شهر نبل و الزهرا که حدود ۴ سال در محاصره تکفیری ها بودند. بعد از شکسته شدن خط دشمن تکفیری توسط نیروهای دفاع ملی، طی سه شبانه روز درگیری بی وقفه، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت صبح روز پنج شنبه ۱۵ بهمن (۱۳۹۴) به دروازه‌ شهر الزهرا رسیدند. وضعیت محاصره مناطق نبل و الزهراء با محاصره دیگر مناطق سوریه متفاوت بود، چرا که جمعیت ۷۰ هزار نفری که از شیعیان دوازده امامی این مناطق بودند که در نتیجه محاصره از سوی گروه‌های مسلح تروریستی، طی نزدیک به چهار سال در شرایط سخت با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردند. بخش بهداشتی بیشترین خسارت‌ها را در مناطق نبل و الزهرا متحمل شد و کسانی که بر اثر حملات با خمپاره‌ها و موشک‌ها جان نباختند، به علت کمبود دارو جان خود را از دست دادند.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875458257657_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875457657597_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875456987530_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875463258157_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875462668098_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875462068038_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875463748206_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875469688800_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875469148746_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875467378569_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875459327764_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/10/alalam_636169875461487980_25f_4x3.jpg