انفجار یک خودروی بمب گذاری شده و یک عامل انتحاری در استانبول ترکیه موجب کشته شدن دست کم ۲۹ نفر و زخمی شدن ۱۶۶ نفر شده است . انفجارها در نزدیکی استادیوم «ودافون» و یک ساعت پس از پایان مسابقه فوتبال تیم های «بشیکتاش» و «بورسا اسپور» روی داده است. ۱۰ مظنون در ارتباط با این انفجارها بازداشت شده اند.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170509997185465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170509996305465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170509995455465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170510000335465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170509999225465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170509998325465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170510003405465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170510002025465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170510005865465_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170510004795465_25f_4x3.jpg