رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و هیأت همراه صبح امروز یکشنبه بیست و یکم آذر با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفت وگو کردند.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170599681316990_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170599679676826_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170599677786637_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170599684637322_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/11/alalam_636170599682707129_25f_4x3.jpg