مجلس الامه (پارلمان) جدید کویت امروز یکشنبه در جلسه افتتاحیه خود با اکثریت آراء «مرزوق الغانم» را به عنوان رئیس این پارلمان انتخاب کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ مرزوق الغانم با کسب ۴۸ رأی از مجموع ۶۵ ر‌أی اعضای پارلمان به اضافه رأی ۱۵ وزیر که اعضای انتصابی پارلمان بوده و از حق رأی برخوردارند به عنوان رئیس جدید پارلمان انتخاب شد.

بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، شعیب المویزری و عبدالله الرومی دو نماینده رقیب غانم برای کسب منصب ریاست پارلمان بودند.

همچنین شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت صبح امروز یکشنبه طی سخنانی در افتتاحیه پارلمان جدید گفت که کاهش چشمگیر درآمدهای دولت در نتیجه پایین آمدن بهای نفت دومین چالش کویت پس از چالش امنیتی است.

وی اظهار داشت: چاره ای جز اتخاذ اقدامات موثر برای مواجه با این چالش و کاهش آثار آن وجود ندارد و من مطمئن هستم که مجلس شما و برادران و هموطنان همگی درک می کنند که کاهش هزینه های عمومی به امری حتمی و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است که بایستی با تدبیر در اصلاح بودجه عمومی، عدم هدر دادن بودجه و منابع ملی و استفاده درست از آن محقق شود.