مزدوران حکومت آل خلیفه با حمله به منطقه بنی جمره ۱۳ شهروند بحرینی را بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت منامه پست، احمد الصفار عضو سازمان اروپایی- بحرینی حقوق بشر گفت عناصر مزدور و شبه نظامیان بامداد دیروز با حملات غیرقانونی به خانه های شهروندان در منطقه بنی جمره، ۱۱ شهروند از جمله چند کودک را بازداشت کردند.

ایناس عون فعال حقوق بشر نیز در صفحه تویتر خود نوشت: نیروهای امنیتی با حمله به خانه ای در این منطقه دو جوان را بازداشت کردند. بدین ترتیب شمار شهروندانی که دیروز در منطقه بنی جمره بازداشت شدند به ۱۳ نفر افزایش یافت.