امروز تجمع اعتراض آمیزی از سوی زنان در زنجبار در استان ابین علیه حضور صهیونیستها در سقطری و در محکومیت موج عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، برگزار شد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از العهد، امروز تجمع اعتراض آمیزی از سوی زنان در زنجبار در استان ابین علیه حضور صهیونیست‌ها در سقطری یمن و در محکومیت موج عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، برگزار شد.

در جریان این تظاهرات که شماری از زنان از مناطق مختلف استان ابین حضور داشتند، شعارهایی در مخالفت با حضور پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در سقطری و در حمایت از ملت فلسطین سر داده شد و عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها به مثابه خیانت بزرگ قلمداد شد.

در پایان، یکی از تظاهرات کنندگان پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشید.

این در حالی است که تظاهرات ضد عادی سازی و حضور صهیونیست‌ها در جزیره سقطری در المحفد و زنجبار برگزار شده است و قبل از آن تظاهراتی در عدن برگزار شده بود که نشانگر اوج خشم مردمی در جنوب یمن در قبال نقض حاکمیت یمن از سوی صهیونیست‌ها با همراهی اماراتی است که اخیراً پیمان سازش با رژیم صهیونیستی امضا کرده است.