مقاومت اسلامی بحرین از تشکیل گردان شهدای قدس برای مقابله با صهیونیستها در این کشور خبر داد و اعلام کرد: توافق سازش میان مزدوران با تل آویو سرابی بیش نیست.

به گزارش شیعه پرس، گردان‌های وعدالله، مقاومت اسلامی در بحرین از تشکیل گردان شهدای قدس خبر داد و اعلام کرد که تأسیس آن با هدف مقاومت در برابر حضور رژیم صهیونیستی در بحرین است.

گردان‌های وعد الله امروز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰ با صدور بیانیه‌ای نظامی اعلام کرد: گردان‌های وعدالله به نام خود و به نام رزمندگان مقاومت اسلامی بحرین از گردان شهدای قدس ویژه مقاومت در برابر حضور صهیونیست‌ها در بحرین رونمایی می‌کند و باب پیوستن به گردان شهدای قدس را می‌گشاید. ما در گردان‌های وعدالله و بقیه گروههای مقاومت اسلامی بحرین و ملت ما، عاشق جنگ و مبارزه با دشمن صهیونیست و مقاومت در برابر سیاست‌های استکباری که به دنبال دیکته آن بر ملت و امت ما هستند، هستیم.

در این بیانیه ضمن مخالفت با توافق سازش میان بحرین و رژیم صهیونیستی، آمده است: این توافق مغایر با اصول و ارزشهایی مردم بحرین است و ملت بحرین با هر نوع عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها و سازش با آن به شدت مخالف است.

گردان‌های وعدالله بیان کرد: عادی سازی با دشمن صهیونیست باطل و در واقع در راستای تکمیل ریشه دوانیدن این غده سرطانی در کالبد امت اسلامی است. این ثمره تعفن بار سال‌ها خیانت رژیم‌های صهیونیست زده به اصول اعتقادی و اراده ملت‌های آزاده است. این سرآغازی برای حضور دیپلماسی و تعامل تجاری و تبادل فرهنگی و حضور امنیتی در کشوری است که پایگاه‌ها و مراکز نظامی بیگانه زیادی در آن وجود و از حاکمیت کشور چیزی نمانده است.

در این بیانیه تاکید شده است: آنچه میان رژیم‌های مزدور و وابسته به استکبار با دشمن صهیونیست می‌گذرد، از نظر عقلی و شرعی و مردمی مردود است. تلاش مزدور آمریکاییها بر باد خواهد رفت و راه به جایی نخواهد برد و رویاهایش سرابی بیش نیست که تشنگان آن‌را آب می‌پندارند و طعم تبعات اقدامش را به زودی خواهد چشید.

گردان‌های وعدالله اعلام کردند: ملت بحرین نقش برجسته ای در مقاومت علیه عادی سازی ایفا خواهند کرد و دشمن صهیونیست در سرزمین پاک بحرین نمی‌تواند وجود نحس خود را تثبیت کند.