یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین سرنوشت صهیونیست ها و رژیم های خائن و سازشکار را نابودی اعلام کرد.

به گزارش شیعه پرس، «محمود الزهار» از رهبران ارشد جنبش حماس در سخنانی اظهار داشت که رژیم‌هایی که با اسرائیل رابطه برقرار کرده اند به امت و مردمانش خیانت کردند و حاکمان آنها در حکم یهود هستند.

محمود الزهار در گفتگو با المسیره یمن گفت: رژیم سعودی اولین رژیم بود که روابط خود را با آمریکا عادی سازی کرد و صدها میلیارد به آنها پول داد بنابراین عجیب نیست که بحرین را به عادی سازی سوق دهد.

وی همچنین افزود که گروه‌های فلسطینی روز گذشته به تلاش‌های دشمن برای تبدیل آسمان غزه به آسمان جنگ پاسخ داد.

این مقام ارشد جنبش حماس با بیان اینکه برنامه مقاومت مقابله بادشمن با تمام امکانات از جمله اسلحه است، افزود: هر کس با ما می آید خوشامد می گوییم و هرکس که نمی آید آزاد است.

الزهار توسل رژیم های سازشکار به ترامپ را نشانه ضعف و شکست آنها در منطقه مقابل کشورها و جنبش های مقاومت برشمرد و تصریح کرد: ما باید با هر کشوری که خاکش اشغال شده است بدون هیچ بهایی همکاری کنیم.

وی در عین حال اتحاد امت اسلام را خواستار شده و تاکید کرد که سرنوشت صهیونیست ها نابودی است و تمام خائنان و مزدورانی که به موضوع فلسطین و مقدسات امت خیانت کردند، سرنگون خواهند شد.