امضای توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در کاخ سفید در حالی انجام گرفت که ۳۸ سال پیش در همین زمان درخواست‌ صلح زنان و کودکان اردوگاه صبرا و شتیلا با گلوله‌های جنگی پاسخ داده شد.

 امضای توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در کاخ سفید در حالی توسط امارات و بحرین انجام گرفت که ۳۸ سال پیش در همین زمان درخواست‌های صلح زنان و کودکان اردوگاه صبرا و شتیلا با گلوله‌های جنگی رژیم صهیونیستی پاسخ داده شد.

این حادثه در سال ۱۹۸۲ رخ داد و بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر کشته شدند. این در حالی است که بشیر جمیل رئیس جمهور وقت لبنان روز قبل از کشتار صبرا و شتیلا با آریل شارون که در آن زمان وزیر امنیت رژیم صهیونیستی بود، دیدار کرد و از اسرائیلی‌ها خواست تا فلسطینی‌ها را از اردوگاه بیروت بیرون کنند و آن را به یک باغ وحش واقعی تبدیل کنند.

ساعت ۶ صبح پانزدهم سپتامبر بود که ساکنان اردوگاه شتیلا در بیروت صدای خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی را شنیدند که به سمت اردوگاه در حال حرکت بود.
تعدادی از زنان اردوگاه به سمت نیروهای اسرائیلی رفتند تا به آنها بگویند که در این اردوگاه مرد یا اسلحه‌ای وجود ندارد.

زنان بسمت نیروهای اسرائیلی حرکت کردند و پرچم‌های سفید به نشانه صلح در دست داشتند که البته با شلیک گلوله و تجاوز به آنها پاسخ داده شد.

رابرت فیسک روزنامه نگار انگلیسی می‌گوید کشتار مردم و زنان و کودکان در اردوگاه صبرا و شتیلا کثیف‌ترین کشتار تروریستی در تاریخ خاورمیانه است.

بیشتر ساکنان اردوگاه از خانواده‌های فلسطینی، لبنانی و سوری بودند که همگی بدون سلاح بودند. این توافق عادی سازی در حال همزمان با کشتار صبرا و شتیلا انجام می‌گیرد که در آن روز درخواست‌های صلح زنان و کودکان با کشتار و وحشی‌گری مدرن اسرائیلی‌ها مواجه شد.