کمیته حقوق بشر سوریه با صدور بیانیه ای از افزایش شمار شهدای انفجارهای روز گذشته در منطقه «زینبیه» دمشق به ۱۲۰ نفر خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از النشره، کمیته حقوق بشر سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که شمار شهدای انفجارهای تروریستی در منطقه «زینبیه» افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، این کمیته اعلام کرده است که شمار شهدای انفجارهای زینبیه به ۱۲۰ شهید رسیده است.

این در حالی است که پیشتر شمار شهدای این انفجارها ۸۰ نفر اعلام شده بود.

کمیته حقوق بشر سوریه در بیانیه خود همچنین آورده است: از آنجایی که هم اکنون ده ها نفر نیز به دنبال این انفجارها زخمی شده اند، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد.