یگانهای موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن، مواضع نظامی متجاوزان سعودی و مزدوران آنان دراستان الجوف را با موشک بالستیک هدف قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از خبرگزاری یمنی (سبأ) ، نیروی موشکی ارتش و کمیته های مردمی پس از دریافت اطلاعات دقیق، با موشک بالستیک مدل قاهر ۱ ، مواضع اشغالگران سعودی و مزدورانشان را در منطقه المرازیق و الشعف دراستان الجوف هدف قرار دادند.

منبع یاد شده افزود که این موشک دقیقاً به هدف اصابت کرد و انفجارهای ناشی از آن منطقه را به لرزه درآورد.