مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول روز دوشنبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597639159763_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597638069654_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597636649512_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597644610308_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597642580105_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597640909938_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597650950942_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597648390686_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597646470494_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597657191566_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597655051352_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/12/12/alalam_636171597652931140_25f_4x3.jpg