عضو هیات رئیسه مجلس، بر ضرورت همکاری مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح در بررسی بودجه سنواتی و برنامه توسعه، برای بهینه‌سازی خدمت سربازی تأکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل ازمهر مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام سالانه جمعیت قابل توجهی از جوانان کشور به خدمت سربازی اظهار داشت: باید متناسب با روحیات امروز جوانان، در این باره تصمیم‌گیری شود که ایجاد تغییراتی در شکل و محتوای سربازی، از جمله این امور است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، جوانانی داریم که از خانواده های مستضعف هستند و توان مالی ندارند. وقتی این‌ها به سربازی می‌روند و دو سال در یک شهر دیگری خدمت می‌کنند، امکان کمک آنها به خانواده‌هایشان فراهم نمی‌شود؛ در حالی که می‌توان شرایط را به گونه‌ای سامان داد که این جوانان دوران خدمت ضرورت خود را پربارتر بگذرانند.

عضو هیات رئیس مجلس گذراندن بخشی از دوران خدمت در مراکز صنعتی، تاسیسات نفتی و محیط های تجاری را از جمله راه‌های پربارتر کردن دوران سربازی خواند و گفت: معتقدم زمان آن رسیده که مجلس آینده در بودجه و برنامه توسعه به کمک ستاد نیروهای مسلح برود و با ارائه یک طرح دقیق برای همه قشرهای جوان در آستانه سربازی، یک برنامه جدید برای این حوزه درنظر بگیرد.

بذرپاش گفت: همانطور که نیروهای مسلح در این دو سال به خوبی از این جوان‌ها مراقبت جسمی و روحی می‌کنند و ورزیدگی نظامی را به آنها یاد می‌دهند، باید در مجلس کمک کنیم که این دوران کارآمدتر شود و سربازان کار و فن و محیط های اشتغال را هم ببینند.

وی تصریح کرد: کمترین نتیجه این بهره‌وری، زمینه‌سازی برای کارآفرینی در دوران بعد از خدمت سربازی است که به بهبود اقتصاد کشور کمک می‌کند.