فعال عربستانی با نام مستعار “مجتهد” که به خاطر افشای وقایع پشت پرده خاندان حاکم شهرت و هواداران بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی کسب کرده است، فاش کرد که مواضع اعضای خاندان سعودی درقبال رهبران کنونی و آینده عربستان دستخوش تغییر و تحول شده است.

به گزارش پرس شیعه، مجتهد در صحفه تویتر خود نوشت که با زیر نظر گرفتن دیدگاهها و نقطه نظرات شمار زیادی از اعضای خاندان سعودی روش شد که تحول آشکاری در مواضع آنها در قبال سران کنونی و آینده عربستان بویژه درقبال محمد بن سلمان فرزند پادشاه و جانشین ولیعهد و محمد بن نایف ولیعهد سعودی وجود دارد.

مجتهد تصریح کرد: دیگر کسی شک ندارد که ملک سلمان شاه سعودی هیچ تصمیمی نمی گیرد. برخی از آنها (اعضای خاندان سعودی) فکر می کنند که دلیل این امر صرفا اقدام شاه سعودی در تفویض تصمیم گیری ها به فرزندش محمد است؛ در حالی که برخی دیگر می دانند که علت این امر به ناتوانی ذهنی شاه سعودی به خاطر ابتلا به بیماری آلزایمر باز می گردد.

وی افزود: بخش زیادی از آنها به سلطه و سیطره محمد بن سلمان اذعان و خود را برای سازگاری با این واقعیت قانع کردند و براین اساس، تماس های خود را برقرار و کارهای خود را انجام می دهند.

به نوشته مجهتد “بسیاری از آنها به محمد بن نایف به عنوان فردی فاقد قدرت و نفوذ نگاه می کنند که نقش او بیشتر از یک مسؤول امنیتی نیست و کسی از آنها برای انجام امور و کارهای خود با وی تماس نمی گیرد.”

وی اشاره کرد: “در تعامل و برخورد شخصی، اکثر آنها معتقدند که با محمد بن در مقایسه با محمد بن نایف می توان راحتر تعامل کرد، و محمد بن سلمان نسبت به محمد بن نایف تاکید بیشتری برای کسب رضایت و دوستی آنها دارد. این درحالی است که آنها محمد بن نایف را فردی اهمال کار و متکبر توصیف می کنند. برخی دیگر در درون خاندان سعودی هم از سرعت توانمندی بن سلمان در خالی کردن زیر پای بن نایف چه در زمینه قدرت و نفوذ یا کسب دوستی و مودت بزرگان (سعودی) متعجب هستند”.