جلد ۵۵ تفسیر تسنیم اثر آیت الله جوادی آملی با تحقیق و تنظیم حجت الاسلام سعید بند علی منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، جلد ۵۵ تفسیر گران سنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله جوادی آملی، منتشر شد.

جلد ۵۵ تفسیر تسنیم، به تفسیر آیات ۷۰ تا ۱۳۵ سوره مبارکه طه اختصاص دارد.

در این جلد از تفسیر شریف تسنیم، به ادامه داستان حضرت موسی پرداخته شده و جمع بندی و نتیجه گیری آن آمده است و همچنین در پایان به مناسبت به خلاصه‌ای از داستان حضرت آدم و حوا پرداخته شده است.

این اثر با تحقیق و تنظیم حجت الاسلام سعید بند علی به بهای ۵۱ هزار تومان به بازار عرضه شده است.