کتاب «شهید مطهری در اندیشه آیت الله خامنه‌ای» به همت رایزنی فرهنگی ایران در بغداد منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، کتاب «شهید مطهری در اندیشه آیت الله خامنه‌ای» به همت رایزنی فرهنگی ایران در بغداد منتشر شد.

این اثر شامل سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در وصف استاد شهید مطهری در دیدار با خانواده شهید مطهری و در جمع معلمان به مناسبت هفته معلم است که حاوی نکات بدیع و جالب از شخصیت فکری و زندگی سراسر درس این استاد فرزانه است و می‌تواند راهی جهت آشنایی با دقایق و ظرایف حیات پُر برکت استاد مطهری باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرموده‌اند: محور اصلی شناخت شهید مطهری ابتدا باید در مورد شخصیت فکری و هویت روشنگری او باشد و نقش وی در جریان روشنفکری و روشنگری اسلامی در کشور که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. ما باید تلاش کنیم تا این جریان را ادامه دهیم و قطع نشود، زیرا ما همیشه به شهید مطهری احتیاج داریم.

ایشان اظهار داشتند: ما نمی‌توانیم در شخص شهید مطهری متوقف شویم. جامعه اسلامی و نظام فکری ما باید مبتنی بر نوآوری‌ها و تجدید فکر وی به نوآوری‌های جدید دست یابند. باید با قدرت فکری و نظرات محکم و صحیح خود، در زمینه مسائل اسلامی نبرد کرد به نحوی که در آن زمان هیچ کس توانایی ورود پیدا کردن و نبرد در این زمینه را نداشت. با ایده‌هایی که در آن زمان در کشور گسترش یافت، وارد چالش‌های علمی عمیق، گسترده و علنی و ایده‌های وارد شده از غرب و شرق شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اعتقاد راسخ دارند که جریان فکری اسلامی انقلاب و نظام اسلامی به اندیشه‌های شهید مطهری بستگی دارد.