رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر حفظ وحدت و یکپارچگی فرماندهی و نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در تمامی زمینه ها تاکید کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المسیره، محمد علی الحوثی رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی فرماندهی و نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در تمامی زمینه ها تاکید کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: الحمدالله از نظر فرماندهی، تصمیم گیری، هدفگذاری، روند عملیات، طرح ها، تحرکات، جهاد و دفاع از وطن از وحدت و یکپارچگی کاملی برخورداریم لذا پژوهشگران، صاحبنظران و حتی دشمنان به هر سو که بنگرند از انسجام و یکپارچگی در عمل در تمامی یگانها و مراکز و موسسات دچار شگفتی می شوند.

محمدعلی الحوثی در ادامه گفت: خدا را شاکر هستیم که میهن، همه ما را به دور خود جمع کرده است و جمهوری یمن همه ما را در خود جای داده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: ما از آلمان در زمینه توقف فروش سلاح به عربستان تشکر می کنیم. عربستان نزد ما از احترام برخوردار نیست.