دادگاه کیفری عربستان سعودی یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از القدس العربی، دادگاه کیفری عربستان سعودی یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را به حبس محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، طی حکم صادر شده توسط دادگاه عربستان «عصام الزامل» کارشناس مسائل اقتصادی و از منتقدان سیاست های اقتصادی بن سلمان به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

این حکم در حالی صادر شده است که الزامل در سال ۲۰۱۷ توسط نیروهای امنیتی آل سعود بازداشت شده بود.

با این حال، دادگاه کیفری سعودی پس از گذشت ۳ سال از بازداشت الزامل، او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.

پیشتر نیز دادگاه های عربستان سعودی شماری از منتقدان سیاسی و اقتصادی بن سلمان را به حبس محکوم کرده بودند.